<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling 2019

Indkaldelse til Generalforsamling i Hjerteforeningen Ringkøbing
med efterfølgende foredrag

Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 17.30 i Medborgerhuset
Herningvej 7a, 6950 Ringkøbing
Samtidig vil bestyrelsen være vært ved et lettere traktement i tidsrummet
kl. 17.30 – 18.30

Dagsorden for Generalforsamlingen som begynder kl. 18.45:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Orientering om regnskab 2018
4. Indkomne forslag (Forslag skal være formanden i hænde senest den 12. februar 2018)
5. Valg af bestyrelse: På valg er Mogens Elming, Kurt Nordentoft, Frode V. Thomsen og Irma Hvistendahl
Mogens Elming, Kurt Nordentoft og Frode V Thomsen modtager genvalg, medens Irma Hvistendahl ikke modtager genvalg
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær
6. Valg af 2 suppleanter
7. Eventuelt

Efter Generalforsamlingen er der foredrag.
Under foredraget vil der være en pause, hvor der serveres kaffe/the mm.

Tilmelding til spisning til Mogens Elming på mail mrme@newmail.dk eller
tlf: 3032 5650 mellem 16 og 17 eller
Lone Holmgaard på mail lone_holmgaard@hotmail.com eller tlf: 4018 2170 mellem 16 og 17
Tilmelding til spisning senest fredag den 22. februar 2019

Kun for medlemmer.

Indkaldelse som PDF.:

Hjerteforeningen Ringkøbing Gen.fors

Praktiske oplysninger

Sted
Medborgerhuset i Ringkøbing
Herningvej 7a
6950 Ringkøbing